Gia đình họ Nguyễn chúng tôi xin thành thật cảm ơn Công Ty Bia Mộ Đông Phương đã làm tấm bia thật đẹp cho chồng tôi, mỗi ngày tôi ra thăm và cảm thấy thật mãn nguyện và ấm áp