Nguyễn Trang

Cảm ơn quý vị đã làm cho con gái tôi một bia đẹp ngoài sự mong đợi – cũng cảm ơn riêng Janie đã giúp cho gia đình chị phần tiếng Việt, làm chị đỡ một phần lo lắng