Tâm Phạm

Chúng tôi cảm thấy yên tâm và hài lòng khi có cô Janie có thể trao đổi tiếng Việt làm cho công việc khó khăn trở nên dễ dàng hơn. Cảm ơn cô nhiều