Bác Tùng

Bác cảm ơn riêng con và mọi người trong công ty đã nhiệt tình làm mộ cho bác gái. Bác rất hài lòng